Biljana Lovrinović, poduzetnica iz SAD-a, otvara kompaniju u BiH