Biljana Lovrinović, poduzetnica iz SAD-a otvara kompaniju u BiH